Privacy verklaring Bonsaishop Fagus

www.Bonsaishopfagus.nl is de website van Bonsaishop fagus
Ons bedrijfsadres is:
Bonsaishop Fagus
Louis van den Broeke
Paddenpoel 2
6987 GG Giesbeek

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 70900906
Ons B.T.W.-nummer is: 0012.81.803.B.56

Wij willen jou er graag op attent maken dat op de overeenkomsten die gesloten worden als er een bestelling geplaatst wordt op onze website onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link:

https://bonsaishopfagus.nl/algemene-voorwaarden/

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 
– uw e-mailadres als u bestellingen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan(zoals bijvoorbeeld google.nl)
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookie’s

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 
– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenwagen
– om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

Partijen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn maken wij gebruik van enkele partijen. Voor het versturen van mailingen, nieuwsbrieven en het verwerken van onze administratie. Daarnaast maken wij gebruik van zoekmachines en onderzoeksites. Voor de marketing doeleinde word gebruik gemaakt van de volgende partijen: Mailchimp, Facebook, Instagram, Google Ads en Analytics.

  1. Voor de boekhouding maken we gebruik van het boekhoudprogamma E-boekhouden.
  2. De hosting van onze website is in beheer bij Monkey Vision.
  3. De overheden ontvangen enkel de wettelijk verplichte gegevens.

Op de onderzoeksites wordt het gebruikers gedrag gemeten om het de website te kunnen optimaliseren en het gebruikersgemak te kunnen verhogen. Heeft u zelf tips om de website te verbeteren om uw gemak te verbeteren laat het ons weten!

Jouw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd systeem en worden niet aan derden verstrekt, behoudens de wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden bij ons goed beveiligd. Als u een bestelling plaatst worden uw gegevens in de beveiligde omgeving van de website opgeslagen. Wij dragen zorg voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. 

Wijziging van de privacyverklaring

De privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast. Onze nieuwbrief lezers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Bent u niet geabonneerd op nieuwsbrief dan kunt u altijd de huidige versie terug vinden op deze pagina.

Contact
Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid contact met ons opnemen ?
—————————————————————

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
– Per email: info@bonsaishopfagus.nl
– Per telefoon: 06-29388845

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u zich eenvoudig afmelden door middel van een hyperlink in de mail zelf. Desgewenst kan dit ook door contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres..

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Informatie
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres of e-mail.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres. Indien nodig zullen wij dan het statement en website op elkaar afstemmen.